در این قسمت انیمیشن های تجهییزات هوای فشرده شامل کمپرسور – درایر جهت دانلود قرار داده شده است در قسمت پایین سوالات و اطلاعات تخصصی در این خصوص جهت استفاده کاربران عزیز ارایه گردیده است.

• انیمیشن کارکرد درایر تبریدی

 

• انیمیشن کارکرد درایر جذبی هیتردار

 

• انیمیشن کارکرد درایر جذبی

 

• انیمیشن کارکرد کمپرسورخانه

 

• انیمیشن کارکرد کمپرسور اسکرو

 

• انیمیشن کارکرد کمپرسور پیستونی

 

• انیمیشن کارکرد کمپرسور تیغه ای

 

• کمپرسور باد

 

• کمپرسور اسکرو پیچی

 
سایر انیمیشن های نظیر کارکرد کمپرسورهای oil free - scroll - سانتریفیوژ و غیره نیز موجود می باشد برای دریافت با ما تماس بکیرید