تجهیزات اندازه گیری دبی -رطوبت و روغن

دستگاه اندازه گیری میزان روغن در هوای خروجی Oil Content Measurements

فیلتراسیون

با توجه به میزان حساسیت وجود روغن در هوای تولیدی از کمپرسور و لزوم رسیدن به هوای بدون روغن oil Free Air این شرکت دستگاه اندازه گیری میزان روغن در هوای خروجی را ارایه نموده است.

این دستگاه با نام تجاری MED POINT OCV ساخت شرکت BEKO  المان می باشد  وبصورت یک پکیج وارداتی عرضه می گردد.

لطفا برای درخواست اطلاعات بیشتر با این شرکت تماس حاصل فرمایید.

دستگاه اندازه گیری میزان آب موجود در هوای خروجی و نقطه شبنم Dew point Measurements

جهیزات اندازه گیری

این دستگاه بصورت پرتابل بوده و با نصب بروی خطوط هوای فشرده میزان Dew Point یا نقطه شبنم را اندازه گیری می کند.

اطلاعات بیشتر در کاتالوگ دستگاه موجود است.

این دستگاه با نام تجاری MED Piont DPM و ساخت شرکت BEKO المان می باشد.

لطفا برای درخواست اطلاعات بیشتر با این شرکت تماس حاصل فرمایید.

دستگاه اندازه گیری میزان جریان هوای Air flow Measurements

جهیزات اندازه گیری

این دستگاه بصورت پرتابل بوده و با نصب بروی خطوط هوای فشرده میزان جریان عبوری از لوله را اندازه گیری می کند میزان هوای عبوری و تولیدی از کمپرسور را تا سایز ۱۶” اندازه گیری می کند.

این دستگاه با نام تجاری MED Point FLM ساخت شرکت BEKO المان می باشد.

دستگاه نشتی یاب Air Leakage indicator

جهیزات اندازه گیری

این دستگاه بصورت پرتابل بوده  و همانطور که از تصویر ان پیداست شناسایی انواع نشتی ها  بصورت دریافت امواج و صوتهای ناشی از نشتی عمل می کند.