درایر جذبی

درایر جذبی (Heat Less)

در بعضی صنایع مانند صنایع شیمیایی و دارویی که حضور اب در فرایند تولید می بایست کنترل شود از این نوع درایرها استفاده می شوند

این سری محصولات شامل دو برج مجزا که هرکدام حاوی مواد جذب کننده رطوبت می باشند بوده و هوای تولید شده توسط شیرهای سولنوئیدی و یک کنترلر دیجیتالی جهت جذب و جداسازی رطوبت به تناوب به هر یک از این دو برج وارد شده و پس از رسیدن به نقطه شبنم مورد طراحی، آماده مصرف خط هوای فشرده میشود.
مواد جذب کننده رطوبت در این دستگاهها دارای سطوح متخلخل بسیاری می باشند که این خلل و فرج ها باعث جذب رطوبت هوای عبوری از کنار آنها شده و پس از رسیدن به نقطه اشباع این مواد توسط مقداری از هوای کاملا” خشک تولید شده در برج بعدی، دوباره احیاء شده و آماده فرآیند جذب رطوبت در مرحله بعدی می شود.

این مواد جذب کننده رطوبت پس از طی عمر مفید خود که بستگی به نوع ماده جذب کننده رطوبت و مرغوبیت آن و بسیار مهمتر از آن نحوه توزیع هوا در داخل برجها می باشد، خواص خود را از دست داده و بایستی مجددا” شارژ گردند.

  • مواد جذب کننده رطوبت استفاده از نوع مرغوب، بادوام و ارزان و قابلیت تهیه آسان در نظر گرفته شده است.
  • افزایش عمر مفید مواد جذب کننده رطوبت بواسطه طراحی منحصر بفرد گردش مناسب هوا در برجهای این سری از محصولات
  • رفع عیوب مربوط به سرویس و نگهداری با استفاده از یک سیستم کنترل توزیع فرمان و قطعات برقی
  • ارتقای کیفیت هوا در این سری محصولات و رسیدن به نقطه شبنم تعریف شده به آسانی
  • وجود هیترهای با راندمان بالا و مصرف انرژی حداقل خود در مدلهای هیتردار

درایرهای جذبی با استفاده از ۲ ستون حاوی مواد جاذب نظیر سیلیکاژل و اکتیو الومینا و مولکولارسیو از طریق طریق جذب سطحی ( فیزیکی) هوا را تا ۴۰- تا -۷۰ درجه سانتی گراد خشک می کند

نکته مهم در بکارگیری این نوع درایرها میزان جذب رطوبت مورد نیاز و پرت حدود ۲۰% از هوای فشرده در فرایند احیا این نوع درایر ها می باشد به همین دلیل در صنایع معمولا از یک درایر تبریدی مرکزی استفاده می شود و قسمتی از هوا که احتیاج به خشکی بیشتری دارد توسط درایر جذبی مورد پالایش قرار می گیرد .

درایر جذبی-Heat Reactivated

درایرهای جذبی با ظرفیتهای بالاتر از ۳۰ متر مکعب را بصورت Heat Reactivated طراحی می شوند میزان پرت هوا در این سری از درایر ها از ۲۰٪ به ۶٪ کاهش می یابد و برای احیا از یک دمنده به همراه یک هیتر برقی استفاده می شود و از هوای داغ جهت عملیات احیا استفاده می گردد .