قطعات کمپرسور و تجهیزات جانبی:

قطعات کمپرسور

واحد هواساز Airend

قطعات کمپرسور
قطعات کمپرسور

این شرکت رنج وسیعی از واحد های هواساز از مارکهای معتبر به شرح ذیل را تامین می نماید

Rotor comp : B60, B101, B170 ,B201, B260

Capacity: 0.5 up to 20 M3/min

Power Supply : 5.5 up to 132 Kw

Working Pressure : 7 up to 13 bar

Made in Germany

Aerzener VMX22 RD , VMX45RD , Vmx110RD , VMX75RD,VMX37RD,VMX160RD, VMX250RD

Capacity : 0.5 up to 50 M3/min

Power supply ; 5 up to 315 Kw

Pressure : 5 up to 13 bar

Made in Germany

TMC : SCA8 , SCA9,SCA10 ,SCA14,SCA20,SCA22,SCA25

Capacity : 0.5 up to 30 M3/min

Power supply ; 5 up to 200 Kw

Pressure : 5 up to 13 bar

Made in Italy

دریچه مکش یا آنلودر unloader Intake valve

VMC : R20 , R40, R90 RH100, RH350,RH600,RB40 ,RB60.RB80

Made In Italy

رادیاتورهای هوا و روغن کمپرسور

rotorcomp & Emmegi Type

Power : 5.5 up to 315 Kw

Made In China or Kora

سنسور های دما و فشار

مارکهای معتبر کلر keller آلمان و indomart کانادا

فیلتر های روغن و سپراتور و هوا و قطعات یدکی و روغن

مخصوص کمپرسورهای اطلس کوپکو -اینگرسولرند – کایزر

Atlascopc -IR-Kaeser -Boge Spare Parts

Maintenance Kits

oil & Air & Seperator Filters

روغن مخصوص کمپرسورهای اسکرو Oil For Screw Compressors

قطعات کمپرسور و تجهیزات جانبی

Atlascopco : Roto inject , Roto Z
Ingersoll rand ; SSR ULTRA Coolant
Kaeser : SIGMA S460
Shell Corena D68 D46 D32 For General Screw Compressors
Shell Corena P100 & P150 For Piston type compressors