کمپرسور دیزلی

کمپرسور دیزلی (پرتابل)

شرکت فرافن هوا ارایه کننده کمپرسور دیزلی پرتابل از مارکهای معتبر نظیر اطلس کوپکو AtlasCopco -Rotair می باشد.

این کمپرسورها دربدترین شرایط جوی کارایی مناسبی دارند قدرت مناسب موتور بر اساس شرایط جوی ایران باعث بالا رفتن راندمان کمپرسور می گردد . استقامت ,انعطاف پذیری , استفاده سهل وآسان صدای خروجی بسیارپائین از خصوصات اصلی کمپرسورهای فوق میباشد.

Technical Data For Atlascopco Diesel Compressors Portable units

دل

 

XAS 97

XAS 137

XAS 186

XAMS 600

XAMS 850

XATS 800

XATS 950

XRXS 1275

مقدار هوای خروجی بر اساس استاندارد Iso 1217

M3/min

۵٫۳

۸٫۱

۱۱٫۱

۱۷٫۱

۲۴

۲۱٫۹

۲۶٫۹

۳۵٫۵

CFM

۱۹۰

۲۹۰

۳۹۲

۶۰۴

۸۴۸

۷۷۴

۹۴۹

۱۲۵۲

فشار هوا

Bar(e)

۷

۷

۷

۸٫۶

۸٫۶

۱۰٫۳

۱۰٫۳

۳۰

Psig

۱۰۲

۱۰۲

۱۰۲

۱۲۵

۱۲۵

۱۵۰

۱۵۰

۴۳۵

میزان صدای دستگاه

 

۹۹

۹۹

۹۹

۹۹

۱۰۰

۱۰۰

۱۰۰

۱۰۴

تعداد شیرهای خروجی

Inches

۳  *۳/۴”
۱*۱ ۱/۲

۳  *   ۳/۴”
۱*۱ ۱/۲

۳  *   ۳/۴”
۱*۱ ۱/۲

۱*۲”

۱*۲ “

۱*۲ “

۱*۲ ۱/۲

۱*۲ “

موتور

شرکت سازنده

 

DEUTZ

DEUTZ

DEUTZ

Caterpillar

Caterpillar

Caterpillar

Caterpillar

Caterpillar

مدل موتور

 

F3M2011

BF4M2011

BF4M2012C

C6.6 T3

C7 Acert T3

C7 Acert T3

C9 Acert T3

C18 Acert T3

قدرت موتور

Kw

۳۶

۵۸

۸۰

۱۲۹

۱۸۶

۱۸۶

۲۲۴

۴۲۸

سرعت موتور

Rpm

۲۷۵۰

۲۴۰۰

۲۴۰۰

۱۸۰۰

۲۰۰۰

۲۰۰۰

۱۸۰۰

۱۸۰۰

تعداد سیلندر

 

۳

۴

۴

۶

۶

۶

 

 

ظرفیت مخزن سوخت

Litr

۸۰

۱۷۵

۱۷۵

۲۹۲

۴۰۰

۴۰۰

۵۳۸

۹۷۲

ابعاد و وزن دستگاه

طول

mm

۳۴۷۰

۴۳۵۶

۴۳۵۶

۵۰۷۰/۵۵۱۰

۵۰۷۰/۵۵۱۰

۵۰۷۰/۵۵۱۰

۴۸۷۶

۵۹۴۰

عرض

mm

۱۴۱۰

۱۷۰۱

۱۷۰۱

۱۹۸۹

۱۹۸۹

۱۹۸۹

۲۱۵۲

۲۲۴۹

ارتفاع

mm

۱۲۵۸

۱۶۶۱

۱۶۶۱

۲۰۸۳

۲۰۸۳

۲۰۸۳

۲۴۹۰

۲۵۷۷

وزن با مخزن پر

Kg

۹۴۰

۱۵۰۰

۱۸۲۵

۳۰۰۰

۳۴۰۰

۳۴۰۰

۵۶۱۰

۸۲۰۰