تعمیرات و اورهال

بازدید و اورهال و تعمیر کمپرسور ها

انجام بازدید های دوره ای کمپرسور های اسکرو، جهت اطمینان از صحت عملکرد بخش های مختلف آنها ضروری و لازم می باشد. این بازدید های دوره ای بهتر است توسط شرکت های سازنده کمپرسور ها انجام شود تا از آسیب های احتمالی وارده به آنها جلوگیری به عمل آید.

در زمان اورهال و تعمیر کمپرسور ها اطمینان از کارکرد درست قطعات و کیت های اصلی کمپرسور است. فرافن هوا به عنوان یکی از شرکت های تولید کننده کمپرسور های اسکرو دستورالعمل مشخصی برای تعمیرات و نگهداری این دستگاهها دارد. 

بازدید دوره ای کمپرسور های اسکرو شامل تعویض روغن و تعویض فیلتر هوا و… می باشد که از اهمیت بالایی بر خوردار است.

تنظیم تسمه ها و سرویس رادیاتور هم اهمیت بسیار بالایی دارد.

بایستی به این نکته توجه کنید در صورتی که از قطعات اورجیتال و اصل برای دستگاه کمپرسور خود استفاده می نمائید زمان استاندارد تعویض روغن و سرویس آنها هر 3000 ساعت می باشد.

شرکت فرافن هوا