محصولات

درایر تبریدی

یکی از پارامترهای مهم و اصلی در صنعت هوای فشرده، بحث کیفیت هوای فشرده است. مدیران صنایع جهت کاهش هزینه های ناشی از اثرات مخرب رطوبت هوای فشرده از سیستم های خشک کننده هوای فشرده (Air Dryer) استفاده میکنند.

در whatsapp به اشتراک بگذارید
WhatsApp
در telegram به اشتراک بگذارید
Telegram
در email به اشتراک بگذارید
Email

جهت دریافت اطلاعات بیشتر با این شرکت تماس حاصل فرمایید.

درباره محصول

درایر تبریدی

 

از عمده اثرات مخرب رطوبت در سیستم هوای فشرده میتوان به موارد ذیل اشاره نمود: ایجاد رسوب در خطوط لوله هوای فشرده، خوردگی در خطوط لوله و تجهیزات پنوماتیک، افزایش هزینه های تعمیرات قطعات و تجهیزات پنوماتیکی، ایجاد خطا در اندازه گیری تجهیزات ابزار دقیق ،کاهش کیفیت در تولیدات و نهایتا افزایش هزینه های ناشی از وجود رطوبت در سیستم هوای فشرده و …

درایر تبریدی با استفاده از سیکل سرما ساز مانند یخچال عمل نموده و هوا تا میزان ۳ درجه سانتیگراد خنک می شود و عملیات تقطیر و جداسازی اب از هوا صورت می گیرد . و سپس هوا به دمای هوای ورودی به درایر می رسد .نقطع شبنم ۳ درجه به این معناست که تا سردشدن و رسیدن دمای هوایی فشرده به زیر ۳ درجه هیچ گونه شبنم تشکیل نمی شود که مناسب برای هوای مورد نیاز در جکهای پنیوماتیک می باشند این نوع درایر ها بدلیل یخ بستن اب تا میزان نقطه شبنم ۳ درجه سانتیگراد کاربرد دارند , و اصولا احتیاج به تعمییرات و نگهداری خاصی ندارند .

 

توجه به مثال زیر، برداشتی از حجم آب ورودی به سیستمهای پنوماتیک می باشد

عنوان مثال: کمپرسور اسکرو با توان ۳۷ کیلووات ظرفیت تولید حدوداً Lit/Min(FAD) 6000 در فشار ۸ بار دارد. این کمپرسور در دمای محیطی c◦۲۵ و رطوبت نسبی ۷۰% ، در هر ساعت حدوداً ۵/۶ لیتر بخار آب تولید می نماید که پس از فشرده سازی توسط کمپرسور حدوداً ۷۵% از این بخار بصورت قطرات کوچک آب کندانس میشوند و به سیستم مصرف تزریق می گردد.

از عمده اثرات مخرب رطوبت در سیستم هوای فشرده میتوان به موارد ذیل اشاره نمود: ایجاد رسوب در خطوط لوله هوای فشرده، خوردگی در خطوط لوله و تجهیزات پنوماتیک، افزایش هزینه های تعمیرات قطعات و تجهیزات پنوماتیکی، ایجاد خطا در اندازه گیری تجهیزات ابزار دقیق ،کاهش کیفیت در تولیدات و نهایتا افزایش هزینه های ناشی از وجود رطوبت در سیستم هوای فشرده و …

درایر تبریدی با استفاده از سیکل سرما ساز مانند یخچال عمل نموده و هوا تا میزان ۳ درجه سانتیگراد خنک می شود و عملیات تقطیر و جداسازی اب از هوا صورت می گیرد . و سپس هوا به دمای هوای ورودی به درایر می رسد .نقطع شبنم ۳ درجه به این معناست که تا سردشدن و رسیدن دمای هوایی فشرده به زیر ۳ درجه هیچ گونه شبنم تشکیل نمی شود که مناسب برای هوای مورد نیاز در جکهای پنیوماتیک می باشند این نوع درایر ها بدلیل یخ بستن اب تا میزان نقطه شبنم ۳ درجه سانتیگراد کاربرد دارند , و اصولا احتیاج به تعمییرات و نگهداری خاصی ندارند .

توجه به مثال زیر، برداشتی از حجم آب ورودی به سیستمهای پنوماتیک می باشد

عنوان مثال: کمپرسور اسکرو با توان ۳۷ کیلووات ظرفیت تولید حدوداً Lit/Min(FAD) 6000 در فشار ۸ بار دارد. این کمپرسور در دمای محیطی c◦۲۵ و رطوبت نسبی ۷۰% ، در هر ساعت حدوداً ۵/۶ لیتر بخار آب تولید می نماید که پس از فشرده سازی توسط کمپرسور حدوداً ۷۵% از این بخار بصورت قطرات کوچک آب کندانس میشوند و به سیستم مصرف تزریق می گردد.

شرکت فرافن هوا