محصولات

آلومینا فعال
مواد جاذب
آلومینای اکتیو به موادی گفته می شود که دارای ظرفیت...
مخازن ذخیره
مخازن ذخیره
 متریال : ST37 معمولی  نصب نشانگر فشار، شیر اطمینان و...
فیلتر
فیلتراسیون
آب موجود در هوای خروجی توسط درایر ها جذب می...
درایر جذبی
درایر جذبی (Heat Less)
در بعضی صنایع مانند صنایع شیمیایی و دارویی که حضور...
درایر جذبی
درایر تبریدی
یکی از پارامترهای مهم و اصلی در صنعت هوای فشرده،...
کمپرسور اسکرو
کمپرسورهای باد اسکرو پیچی
اصول عملکردی کمپرسورهای باد اسکرو پیچی براساس حرکت دادن هوا...
کمپرسور باد
کمپرسور باد
ابزاری که با آوردن نام کمپرسور در ذهن عموم مردم نقش می...
طراحی کمپرسور
پکیج های خاص هوای فشرده
دپارتمان طراحی های خاص شرکت فرافن هوا با تکیه بر...
کمپرسور اسکرو
کمپرسور پیستونی
کمپرسور پیستونی از قدیمی ترین نوع کمپرسور می باشند که...
کمپرسور فشار قوی 250 بار
کمپرسور های فشارقوی
کمپرسورهای فشار قوی از نوع پیستونی ساخته می شوند  معولا...

شرکت فرافن هوا