محصولات

مواد جاذب
آلومینای اکتیو به موادی گفته می شود که دارای ظرفیت...
مخازن ذخیره
 متریال : ST37 معمولی  نصب نشانگر فشار، شیر اطمینان و...
فیلتراسیون
آب موجود در هوای خروجی توسط درایر ها جذب می...
درایر جذبی (Heat Less)
در بعضی صنایع مانند صنایع شیمیایی و دارویی که حضور...
درایر تبریدی
یکی از پارامترهای مهم و اصلی در صنعت هوای فشرده،...

شرکت فرافن هوا

ورود

گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟